آخرین اخبار و رویدادهای دفتر آموزش و پژوهش ( مشاهده آرشیو اخبار )

 

در مورخ 29 و 1393/10/30 کارگاه آموزشی "اصول،مبانی و مفاهیم برنامه ریزی با تاکید بر برنامه ریزی هسته های کلیدی" با مدرسی جناب آقای دکتر اصغرپور و جناب آقای صریحی در دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی برگزار گردید.

 

دوره توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان اداره کل نوسازی مدارس و اداره کل اوقاف و امور خیریه از تاریخ 1393/10/26 لغایت 1393/11/08 به مدت 70 ساعت در دفتر آموزش و پژوهش استاداری مرکزی برگزار می گردد.

دوره آموزشی " بهره برداری از تلفن همراه نسل سوم " مورخ 1393/10/28 با حضور شرکت کنندگانی از اداره کل راه و شهرسازی در دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی برگزار می گردد.

 


مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش جناب آقای موسایی در حاشیه برگزاری کارگروه سیاستگزاری پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل استان که صبح روز یکشنبه مورخ 28/10/1393 به ریاست جناب آقای مهندس صفری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی در محل استانداری تشکیل گردید، بیان نمودند از آنجائیکه طرح های واجد شرایط برای شرکت در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل استان  تا 10 بهمن بایستی به تهران معرفی شوند ، می بایست طرح های واجد شرایط تا 5 بهمن به دبیرخانه جشنواره ارسال و پس از داوری، طرح های منتخب در موعد تعیین شده به تهران معرفی گردد.

در این جلسه با هدف فراهم شدن زمینه مناسب برای حضور هرچه بهتر و فعال تر استان در این جشنواره، ضمن تعیین رئیس پارک علم و فناوری استان به عنوان دبیر جشنواره مذکور در سالجاری، تصمیماتی هم اتخاذ گردید. از جمله اینکه مقرر شد در طول 5 روز برگزاری نمایشگاه گروه هایی از مدیران، اساتید دانشگاه، فعالان صنایع، دانشجویان و نخبگان با حمایت استان از نمایشگاه بازدید نمایند. همچنین مقرر شد استان مرکزی در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل با 20 طرح منتخب شرکت می نماید.

اولین جلسه دوره آموزشی "آشنایی با مقررات طرحهای عمرانی" از روز شنبه مورخ 1393/10/27 با شرکت تعدادی از کارکنان محترم دستگاههای مختلف در دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی برگزار گردید.

دوره های آموزشی "قانون کار و تامین اجتماعی" و " اصول و قواعد تفسیر قانون" از مورخ 1393/10/20 در دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی با حضور شرکت کنندگانی از دستگاههای مختلف اجرایی برگزار گردید.

 

عصر روز دوشنبه مورخ 22/10/1393 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری به همراه مدیرکل دفترآموزش و پژوهش از پارک علم و فناوری بازدید به عمل آوردند. جناب آقای موسایی مدیر کل محترم دفتر آموزش و پژوهش در این باره گفت: هدف از این بازدید بررسی مسائل و مشکلات شرکت های دانش بنیان استان و انجام هماهنگی لازم برای رفع مسائل شرکت های مذکور می باشد. جناب آقای صفری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری نیز ضمن بازدید از شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد مستقر در پارک علم و فناوری از نزدیک با مسائل شرکت های مذکور آشنا و در خصوص چگونگی رسیدگی به مسائل این شرکت ها دستور اقدامات لازم را صادر نمودند.

 

با همکاری حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری وحمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانوکشور همایش یک روزه کاربردفناوری نانودرصنایع استان روز پنج شنبه مورخ 18/10/93 دراراک برگزارگردید.

سعیدموسایی مدیرکل دفترآموزش وپژوهش دراین خصوص گفت :ازحدود 3 ماه قبل هماهنگی های لازم باستادنانوبه عمل آمد وباهمکاری ستاد مذکور همایش و4کارگاه آموزشی ذیل آن درمحل سالن الغدیراستانداری باحضور صاحبان صنایع مسئولین واحدهای تحقیق وتوسعه مستقر درشرکتهای تولیدی اساتید دانشگاه وتعدادی ازدانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری دررشته های مرتبط برگزار گردید. به گفته وی این همایش به عنوان نقطه شروع ارتباط استان باستاد نانو تلقی گردید و طبق برنامه ریزی انجام شده قراراست به طور مستمر کارگاه های آموزشی به خصوص درواحدهای صنعتی برگزارگردد

درهمایش مذکور جناب آقای مهندس مقیمی استاندار مرکزی وجناب آقای دکترسرکار دبیر ستادویژه توسعه فناوری نانو سخنرانی داشتند.استاندارمرکزی دراین همایش گفت :به کارگیری فناوری نانودربخش صنعت استان ضروری بوده واستفاده ازاین فناوری دراین صنایع موجبات افزایش کمی وکیفی تولیدات رابه همراه خواهد داشت.

روز پنج شنبه مورخ 18/10/93 باحضور جناب آقای دکترسرکار دبیر ستاد ویژه فناوری نانوی کشور جلسه هماهنگی به منظور گسترش فناوری نانودراستان مرکزی در محل استان مرکزی تشکیل گردید دراین جلسه که باحضورجناب آقای مهندس صفری معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری جناب آقای دکترنگارنده مسئول هماهنگی اموراستانهای ستادنانووروسای دانشگاه ومدیران دستگاههای اجرایی استان برگزارشد ضمن بررسی وبحث وتبادل نظر درخصوص اهم مسائل ومشکلات موجود درمسیر گسترش فناوری نانووهم اندیشی دراین زمینه مقررشدجلسات ستادبه طورمستمر تشکیل گردیده وباایجادشرایط وزمینه مناسب کارگاههای آموزشی وترویجی به خصوص درسطح واحدهای تولیدی وصنایع استان برگزارشده وبه تدریج فناوری نانودرصنایع توسعه پیداکندهمچنین مقررشدباهماهنگی ستادنانوامکانات موجودستادنانوی کشوردراختیاردانشگاههای استان آموزش وپرورش وسازمان آموزش فنی وحرفه ای قرارگیرد دراین جلسه دکترسرکاربرموقعیت ممتازکشوردرحوزه فناوری نانوتاکیدوابرازامیدواری کردکه درآینده ای نه چندان دورکشور از رتبه 7به رتبه 5دربین کشورهای دنیادست پیداکند.

دوره آموزشی آشنایی با سامانه الکترونیکی سامد از مورخ 1393/09/16 تا 1393/09/19 در دفتر آموزش و پژوهش استانداری در گروههای مختلف و با حضور کارکنان دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید. درضمن ادامه دوره فوق الذکر نیز در هفته آینده برگزار خواهد شد.

چهارمین دوره آموزشی شهرداریها با عنوان آشنایی با امور قراردادها ، پیمانها و مناقصات در مورخ 1393/09/19 در محل دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی برگزار گردید.

دومین جلسه ستاد برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری استان به رياست جناب آقاي مهندس صفری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی و با حضور آقایان دکتر فضلعلی معاون محترم پژوهشی دانشگاه اراک (دبیر کمیته علمی و مسئول دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استاندر سال 1393) و تعدادی از روسای دانشگاه ها ومعاونین پژوهشی دانشگاه ها، نمایندگان دستگاه های اجرایی و مراکز پژوهشی استان روز یکشنبه مورخ 16/9/1393 در محل سالن جلسات طبقه اول استانداری تشکیل گردید.در این جلسه با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم و لزوم برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر مراسم این هفته ابتدا مسئولین کمیته های چهارگانه ستاد برگزاری مراسم گزارشی از اهم اقدامات انجام شده ارائه نمودند.

در ادامه جناب آقاي مهندس صفری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی اظهار داشتند كه با توجه به برنامه ریزی های انجام شده مراسم هفته پژوهش و فناوری در سالجاری به بهترین شکل برگزار می گردد. سپس در خصوص چگونگی پی گیری امور، کیفیت مراسم پایانی هفته پژوهش، برگزاری سخنرانی ها، برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها، تجلیل از نفرات برگزیده، برگزاری ایده بازار، پوشش خبری و برنامه های رادیو و تلویزیونی در نظر گرفته شده برای این ایام و... مطالبی را مورد تاکید قرار داده و تدابیر لازم اتخاذ گردید.

اولین فاز دوره مستندسازی تجربیات مدیران مورخ 1393/09/04 در سالن جلسات دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی با حضور 15 نفر از مدیران استان با همكاري مركز مديريت دولتي و  مدرسی جناب آقای دکتر کردرستمی برگزار گردید.

دوره توجیهی بدوخدمت از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1393/9/1 شروع و به مدت یک هفته درمحل دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی برگزار می گردد.

عقد قرارداد دستگاههای اجرایی با شرکت های دانش بنیان جهت توسعه  آن ها

دوره آموزشی توجیهی ویژه فرمانداران استانهای مرکزی و لرستان در روزهای چهارشنبه مورخ 19/6/93 و پنج شنبه مورخ 20/6/93 در محل دفتر آموزش و پژوهش استانداری برگزار می گردد .

خبر هجدهم (15/5/93):

دوره آموزشی " قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور " ویژه مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی به مدت 6 ساعت روز شنبه مورخ 18/5/93 از ساعت 20-30/15 در محل دفتر آموزش و پژوهش استانداری برگزار خواهد شد . 

به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند اولین کنگره استحصال آب و آب خیزداری از تاریخ 29 تا 30 بهمن ماه سال جاری در بیرجند برگزار می گردد /

علاقمندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت کنگره به آدرس whwm.birjand.ac.ir  مراجعه نمایند .

سومین جلسه اطاق فکر حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری به ریاست جناب آقای صفری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی روز پنج شنبه مورخ 16/5/93 در محل سالن جلسات دفتر آموزش و پژوهش واقع در کوی رضوی ( شهرک گردو ) برگزار می گردد .

تصویر روز
معرفی مدیر


سعید موسائی
مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش

استان مرکزی

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

اخبار بخشداری های استان مرکزی